OM OSS

Behöver du, ditt företag eller organisation spetskompetens och verktyg kring urban norm och maktstrukturer? Då har du kommit helt rätt.

RURALS är en grupp personer som utifrån sina respektive specialområden och kompetenser behandlar samhällsaktuella händelser och ämnen med fokus på urban norm och maktstrukturer.

Medlemmarna i RURALS erbjuder:

  • föreläsningar om urban norm och rural framtid
  • strategiska verktyg för landsbygdsutveckling
  • rural referensgrupp
  • landsbygdssäkring av t ex strategidokument
  • design- och produktutveckling utifrån ett ruralt perspektiv
  • ruralt bild- och textspråk

Medlemmarna i RURALS har egna företag, arbetar inom olika yrkesfält, är boende i Jämtland Härjedalen och arbetar platsoberoende

Gå in på kontaktkorten och hör av dig till den/dem i RURALS vars kompetens passar dig bäst eller hör av dig till ANNA för tips och råd.