KROKOMS VÄXTKRAFT

Krokoms Växtkraft vill att fina ord och utredningar blir till konkret handling, att staten tar ansvar för hela landet och att centraliseringsivern upphör. Medlemmarna i Krokoms Växtkraft erbjuder tjänster såsom rural referensgrupp, landsbygdssäkring av styrdokument, partiprogram etc.

Krokoms Växtkraft är ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ som startats av Anna Olofsson Frestadius, Kristina Ernehed, Sara Swedenmark och Susanne Kvarnlöf.

Initiativet grundar sig inte i specifika sakfrågor utan i en trötthet på allt prat om att hela Sverige ska leva samtidigt som klyftan mellan stad och land växer sig allt snabbare i kombination med att den statliga närvaron försvinner. Det är dags att laga landet.

241332435_1331756450574117_1314515830695692419_n

Facebook: Krokoms Växtkraft
#krokomsväxtkraft