KRISTINA ERNEHED

Kristina sep 21.1Kristina Ernehed arbetar med samhällsutveckling med rurala perspektiv. Hennes fokusområden är kultur, kulturarv, det ideella engagemanget, den offentliga förvaltningen och hur allt hänger ihop. 2013 var hon med och startade upp Jämtlands Kulturkompani vars syfte var att vända avfolkningstrenden och synliggöra kulturens roll för platsers identitet och utveckling.

Sedan 2015 jobbar hon som utvecklingskoordinator för Heimbygda, Jämtland Härjedalens hembygdsförbund, samt håller i det nationella föryngringsarbetet för Sveriges Hembygdsförbund. Hon driver också företaget Rural Kompetens.

Kristina erbjuder konsultation, föreläsning, landsbygdssäkring mm inom nämnda områden.

Kontaktuppgifter:
e-post: kristina@ruralkompetens.se 
www.ruralkompetens.se 
telefon: 076 16 46 158