KRISTINA ERNEHED

krisskrossKristina Ernehed (1980) är projektledare/projektutvecklare samt utbildad journalist och medievetare. Hon är verksam i Jämtlands Kulturkompani, och jobbar med utvecklingsfrågor med fokus på urban norm, landsbygd, inkludering och föryngring.

För närvarande jobbar hon främst mot föreningslivet med föryngringsfrågor och attitydsförändring. Kristina är även ordförande i Hela Sverige ska leva Jämtlands län.

Kristina kan erbjuda konsultation i frågor om landsbygdssäkring, perspektivet urban norm, attitydsförändrande arbete, inkludering med mera.

Kontaktuppgifter:

kristina@ernehed.com 

076 16 46 158