KRISTINA ERNEHED

krisskrossKristina Ernehed är projektledare, utbildad journalist och medievetare. Hon driver eget företag vid namn Rural Kompetens och jobbar med utvecklingsfrågor med fokus på urban norm, landsbygd och inkludering.

Kristina arbetar även med föreningslivet med föryngringsfrågor och attitydsförändring.

Kristina kan erbjuda konsultation i frågor om landsbygdssäkring, perspektivet urban norm, attitydsförändrande arbete och ungas inkludering.

Kontaktuppgifter:
e-post: kristina@ernehed.com
telefon: 076 16 46 158