ANNA O. FRESTADIUS

Anna Olofsson Frestadius är utbildad socionom och arbetar dagligdags med landsbygdsutveckling på ett naturbruksgymnasium tillika kunskapscentrum för gröna näringar. Anna har verkat inom organisationen Hela Sverige ska leva som ordförande i Jämtlands län och som ledamot i riksorganisationen.

 

Anna föreläser och diskuterar urban norm, ofta kopplat till ungas delaktighet och regional utveckling. Anna erbjuder även landsbygdssäkring av verksamheters paketering, profilering och strategidokument.

Kontaktuppgifter
e-post: a.frestadius@gmail.com
telefon: 072 235 30 08