ANNA O. FRESTADIUS

annasvartvit

Foto: Susanne Kvarnlöf

Anna Olofsson Frestadius är utbildad socionom och arbetar som utvecklingschef med fokus på landsbygdsutveckling inom gröna näringar. Anna har verkat inom organisationen Hela Sverige ska leva som ordförande i Jämtlands län och som ledamot i riksorganisationen.

Anna föreläser och diskuterar urban norm, ofta kopplat till ungas delaktighet och regional utveckling. Anna erbjuder även landsbygdssäkring av verksamheters paketering, profilering och strategidokument.

Kontaktuppgifter
e-post: a.frestadius@gmail.com
telefon: 072 235 30 08