Söker eller behöver du, ditt företag eller organisation särskild kompetens kring urban norm och perspektiv? RURALS är en samlad plattform för verksamma personer som arbetar med att på olika sätt synliggöra och diskutera platsers betydelse.

Samtliga är boende i Jämtland Härjedalen och arbetar platsoberoende.