OM OSS

Söker du, ditt företag eller organisation samlad kompetens kring urban norm och rurala perspektiv? Då har du kommit rätt. RURALS är en plattform för verksamma personer som arbetar med att på olika sätt synliggöra urban norm och diskutera platsers betydelse.

Personerna i RURALS arbetar utifrån sina respektive specialområden och kompetenser och behandlar samhällsaktuella händelser och ämnen med fokus på urban norm, maktstrukturer och rurala perspektiv.

Medlemmarna i RURALS erbjuder:

  • föreläsningar om urban norm och rural framtid
  • strategiska verktyg för landsbygdsutveckling
  • rural referensgrupp
  • landsbygdssäkring av t ex strategidokument
  • ruralt bild- och textspråk

Alla i RURALS arbetar inom olika yrkesfält, är boende i Jämtland Härjedalen och arbetar platsoberoende.

Gå in på kontaktkorten och hör av dig till den/dem i RURALS vars kompetens passar dig bäst!

Color logo with background